Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 5. Język


23.06., 17.15-18.45, 5.1 Język
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: Językoznawstwo polonistyczne a nauki filozoficzne – problemy metodologiczne i dydaktyczne
Jacek Warchala: Badanie tekstu jako przekraczanie granic, czyli o współczesnych badaniach filologicznych
Dominique Porębska-Quasnik: Uniwersalizm polskiego języka. Zadanie przyszłości w badaniach muzycznych oraz muzykologicznych
Andrey Polonskiy: Czy mówiąc o tekście medialnym, mamy na myśli ten sam obiekt?

24.06., 15.00-17.00, 5.2. Język
Liubou Padporynava: Zmiany semantyczne wybranych morfemów rdzeniowych w składzie zachodniosłowiańskich dialektalnych nazw roślin
Bożena Kotuła: „Biegnę, lecę, pędzę...” – kilka uwag o synonimii polskich i słowackich czasowników ruchu
Halina Kyryłejza: Akty pozytywnego wartościowania adresata w tekstach polskich czatów internetowych
Krystyna Nikołajczuk: „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca”? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość
Agnieszka Szamborska: Podstawowe czasowniki ruchu w języku polskim i koreańskim – wprowadzenie do badań porównawczych
Anna Wileczek: Polszczyzna młodych więzi

25.06., 9.30-11.30, 5.3 Język
Marta Vojteková: Przyimek jako wyraz motywowany i motywujący
Iryna Bundza: Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających stany fizyczne człowieka w NKJP
Beata Chachulska: Biernik wrogiem dopełniacza? Ograniczenie użycia dopełniacza na rzecz biernika we współczesnej polszczyźnie
Małgorzata Gębka-Wolak: Duże problemy małej składni. W poszukiwaniu kryteriów opisu nieswobodnych grup syntaktycznych
Irena Masojć: Funkcje jednostki honoryfikatywnej pan/pani w polskim dyskursie medialnym na Litwie

25.06., 11.45-13.45, 5.4 Język
Renata Przybylska: Globalizacja a język „średni”. Na przykładzie języka polskiego
Joanna Sobczykowa: Ojcze nasz – z Biblii do języków i kultur Europy
Ałła Krawczuk: Życzenia i gratulacje w polszczyźnie na Ukrainie
Olga Leszkowa: O funkcjach zapożyczeń w systemie językowym (na materiale języka polskiego)
Barbara Dwilewicz: Uwagi o potocznej polszczyźnie litewskiej

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

31.10.2016

przesyłanie artykułów do druku

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

(Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski)
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, Polska

tel.: +48 32 2009424
tel./faks: +48 32 2512991

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Zgłoszenia
Program
 - Założenia programowe
 - Obrady plenarne
 - Panele
 - Sekcje
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Informacje
 - Publikacja
 - Historia
 - O nas
 - Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności