Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Panel IX (stolik ekspercki)
Język polski w świecie. Promocja, instytucjonalne uwarunkowania, regulacje prawneProwadzenie: prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Uczestnicy: Danuta Czarnecka, wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Krzysztof Strzałka, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Joanna Kozińska-Frybes, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Anna Wotlińska, naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Chorąży, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dr Bogusław Szymański, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Głosy w dyskusji: Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP; Roland Chojnacki, dyrektor Instytutu Polskiego, New Delhi, Indie; Maciej Duszyński, II sekretarz Ambasady RP w Dżakarcie, Indonezja;

  W trakcie panelu przedstawiciele Ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej zaprezentują wyniki prac nad instytucjonalnymi podstawami promocji języka polskiego, polskiej literatury i kultury w świecie, wynikające z ustaw i rozporządzeń. Uczestnikom Kongresu zostaną przedstawione zarysy programu promocji języka polskiego za granicą. W czasie panelu przewidziana jest dyskusja z przedstawicielem Senatu RP oraz dyrektorami Instytutów Polskich na temat roli tych instytucji w promowaniu języka polskiego. Druga część panelu jest przeznaczona na wypowiedzi, pytania i sugestie słuchaczy.

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

31.10.2016

przesyłanie artykułów do druku

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

(Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski)
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, Polska

tel.: +48 32 2009424
tel./faks: +48 32 2512991

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Zgłoszenia
Program
 - Założenia programowe
 - Obrady plenarne
 - Panele
 - Sekcje
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Informacje
 - Publikacja
 - Historia
 - O nas
 - Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności